Prevedenie orech, štruktúra stará, povrch matný
 Trojradová heligónka, prevedenie korenica,
biele mechy čierno lemované.
Trojradová heligónka, prevedenie javor s intarziou,
červené mechy čierno - bielo lemované.

Dvaapolradová heligónka, prevedenie orech.
Dvojradová heligónka, prevedenie orech s intarziami.
Dvaapolradová heligónka, prevedenie javor s intarziou,
červené mechy s čiernym lemovaním.
Trojradová heligónka, prevedenie javor s intarziou.
Trojradová heligónka, prevedenie korenica.