Trojradová heligónka, prevedenie korenica,
biele mechy čierno lemované.